WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxåskogen

WKN's intåg på den svenska marknaden

vindkraftspark Malarberget

Målarberget

Ytterligare ett framgångsrikt vindprojekt i Sverige

vindkraftspark Hultema

Hultema

Nästa svenska projekt finns i Motala kommun

VKS Projekt

WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxåskogen

Laxåskogen är det första projektet WKN/VKS färdigställt i Sverige. Vindpark Laxåskogen är belägen inom Laxå kommun, Örebro län, ett område ägt av Sveaskog som nyttjas för skogsbruk.

vindkraftspark Malarberget

Målarberget

Vindpark Målarberget är belägen i Avesta och Norbergs kommuner i Dalarna och Västmanlands län. Parken är under uppförande och kommer att utgöras av 27 Vestas turbiner var och en med en effekt om 4,2 MW.

vindkraftspark Hultema

Hultema

Vindpark Hultema är belägen i norra delen av Motala kommun i Östergötlands län. Byggnation av vindparken pågår och beräknas vara färdigställd under 2023. Parken kommer att utgöras av 11 Siemens turbiner.

till början