WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxåskogen

WKN's intåg på den svenska marknaden

vindkraftspark Malarberget

Målarberget

Ytterligare ett framgångsrikt vindprojekt i Sverige

vindkraftspark Hultema

Hultema

Nästa svenska projekt finns i Motala kommun

VKS Projekt

WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxåskogen

Vindpark Laxåskogen utgörs av 7 turbiner av fabrikatet Siemens. Vindpark Laxåskogen är belägen inom Laxå kommun, Örebro län, i ett området som ägs av Sveaskog och som nyttjas för skogsbruk.

vindkraftspark Malarberget

Målarberget

Vindpark Målarberget är belägen i Avesta och Norbergs kommuner i Dalarna och Västmanlands län. Parken består av 27 Vestas turbiner, var och en med en effekt om 4,2 MW.

vindkraftspark Hultema

Hultema

Vindpark Hultema är belägen i norra delen av Motala kommun i Östergötlands län. Byggnation av vindparken pågår och beräknas vara färdigställd under 2023. Parken kommer att utgöras av 11 Siemens turbiner.

till början