vindkraftspark Hultema

Hultema

Nästa svenska projekt finns i Motala kommun

  • Planerad kapacitet: 60 MW
  • Antal turbiner: 11
  • Planerad driftstart: 2023
     

Vindpark Hultema är belägen i norra delen av Motala kommun i Östergötlands län. Parkområdet är beläget i ett skogsområde som nyttjas för modernt skogsbruk till största delen ägt av Sveaskog. Större delen av området är utpekat som riksintresseområdet i den nationella kartläggningen för vindenergi.

Projektutveckling har utförts av VKS Vindkraft Sverige AB. Miljötillståndet för parken omfattar 16 vindkraftverk varav 11 av de tillståndsgivna verken kommer att uppföras. Varje verk kommer att ha en effekt om 6,6 MW och ha en totalhöjd om 186 meter med rotorn i sitt högsta läge.

Byggnation av parken påbörjades vintern 2021 och kommer att pågå till sommaren 2023. VKS/WKN kommer att ansvara och driva uppförandet av vindparken. Svevia är totalentreprenör för anläggande av vägar, kranytor och fundament och Siemens Gamesa kommer att leverera och montera vindkraftverken i området.

tillbaka

Karta vindkraftpark Hultema
till början