WKN Windenergie und Landwirtschaft

Projektplanering & Utveckling

Optimerad planering för en lyckad vindkraftsetablering

Projektplanering & Utveckling

 

VKS arbetar med tillståndshantering och prövning av områden för vindkraft. Vi undersöker platsers förutsättningar för att se om de är förenliga med vindkraft. I vårt analysarbete tar vi hänsyn till naturvärden, kulturvärden, skogsbruk, jordbruk och inte minst kringboende. Allt för att undersöka hur andra intressen kan tänkas samverka med vindkraften.

Vi genomför vindmätningar och utvärdering av områdets vindresurser för att säkerställa att en vindkraftsetablering på platsen verkligen blir lönsam och fungerar i samklang med kringliggande intressen. Vi lägger också stor vikt vid noggranna studier i samråd med sakkunniga och kringboende.

Markägare, kringboende och myndigheter värnar alla sina intressen. Vår strävan är att samverka med alla parter för att finna en lösning som kan kännas godtagbar för samtliga. Vi behöver mer förnybar energiproduktion i vår närhet, inte minst för att undvika onödiga transporter av el med stora energiförluster som konsekvens. Vindkraft liksom all annan energiproduktion tar plats och medför någon form av konsekvens. En klok projektutveckling ger ett lyckat vindprojekt där alla på sikt blir vinnare.

Kontaktpersoner
VKS Anställd Ann-Sofi Laurin
Ann-Sofi Laurin
Project Development
VKS Anställd Linda Wagström
Linda Wågström
Project development
till början