WKN Betriebsmanagement Windenergieanlage

Drift & Underhåll

Tryggt och framgångsrikt vindkraftsägande tillsammans med VKS

Drift & Underhåll

 

Även efter det att vindparken har tagits i drift och börjat producera el ut på det anslutande nätet står vi vid din sida. Vi erbjuder ett problemfritt ägande där vi omhändertar såväl tekniskt som finansiellt underhåll för hela parkens hela livslängd. Den vindparksägare som överlåtit drift och underhåll till oss kan se fram emot ett tryggt och framgångsrikt ägande.  

Ett tryggt och framgångsrikt ägande förutsätter också god kontroll på verksamheten både på det tekniska som det finansiella planet. Energy Consult GmbH omhändertar den tekniska övervakningen av parken dygnet runt, det minskar risken för kostsamma stopp och driftstörningar. Vi utför regelbundna besiktningar och omhändertar alla dagliga göromål som följer med ett ägande av en vindpark.

En vindpark innebär en långsiktig investering och ett stort satsat kapital som måste förvaltas väl samt ge avkastning. Energy Consult erbjuder finansiell förvaltning av vindparker och har många års erfarenhet av fonderingar, samägda vindparker såväl som institutionella investerare. Under flera års tid har vi byggt upp ett nätverk av experter inom olika områden av vilka våra kunder har möjlighet att dra fördelarna.

Kontaktperson
Marco Lange
Marco Lange
Managing Director BGZ
+49 4841 8944-830
till början