byggarbetsplats VKS Sverige

Byggnation

Samverkan under byggskedet

Byggnation

 

Under byggnationen av en vindpark kommer WKN-gruppens långa erfarenhet till nytta både för parkens ägare, markägare och kringboende. Kanske är det under byggnadsskedet som det tydligast visar sig att en erfaren projektstyrning leder till ett väl kontrollerat byggprojekt när det kommer till leveranstider och driftsättning enligt tidplan. Vi har kunskap att koordinera samverkan mellan nätägare, sakkunniga och de höga krav som ställs på transporter, entreprenörer och myndigheter.

De olika faserna under byggnationen av en vindpark kräver målinriktat arbete och fokus på varje skede. Vi anpassar vår organisation efter de förhållanden som råder på varje plats och för varje projekt. Vi tar hand om byggnationens olika steg från byggstart och fram till dess turbinerna börjar leverera ut el på det anslutande nätet.

Kontakt med myndigheter, markägare och övriga intressenter kan du tryggt lämna i våra händer under hela tiden för byggnationen. Många års erfarenhet och ett landsöverskridande nätverk ger våra kunder fördelar genom hela projektet oavsett storlek.

Inget projekt är det andra likt och varje projekt som genomförs bär med sig sina utmaningar. Utmaningar som vi inom WKN-gruppen är väl rustade för.

Kontaktperson
WKN Leitung Baumanagement - Thorsten Groenmeyer
Thorsten Groenmeyer
Head of Construction Management
Profile
till början