Teknikern på vindkraftverk

Det här är VKS

Lokalt förankrat med ett starkt globalt nätverk

Om VKS

VKS startades 2010 och är ett samarbete mellan WKN GmbH med säte i Husum i norra Tyskland och Telecontracting Scandinavia AB i Motala. Med två starka ägare i ryggen har vi det kunnande och den erfarenheten som krävs för att hantera såväl små som stora vindkraftsprojekt över hela landet.

Vår roll på den svenska vindkraftsmarknaden är att utveckla, genomföra, sälja och leda byggprojekt fram till dess anläggningen är drifttagen och kan överlämnas till köparen. Vi åtar oss även projekt på outforskade områden eller som kört fast av olika anledningar.

Tillsammans med markägare och kunder jobbar vi vidare mot vårt mål; ett energimässigt hållbart Sverige nu och i framtiden.

Om WKN GmbH

WKN GmbH är ett lokalt förankrat företag verksamt på den internationella marknaden. På den tyska marknaden är WKN en av de ledande projektutvecklarna sedan mer än 30 år tillbaka och har även verksamhet i övriga Europa och Syd Afrika. WKN´s spektrum sträcker sig från utveckling av nya vindkraftsprojekt, finansiering, byggnation, drift & underhåll och finansiell förvaltning. WKN täcker samtliga faser i ett framgångsrikt vindkraftsprojekt, från projektstart till ett framgångsrikt och tryggt ägande. 

Sedan 2018 är WKN GmbH ett helägt dotterbolag till PNE AG. PNE Group med säte i Cuxhaven i Tyskland är något av en pionjär inom vindkraftsbranschen och verksamt på den internationella marknaden. PNE är aktiva inom vindkraft såväl onshore som offshore. PNE, WKN och VKS samverkar alla under PNE Group i syfte att utveckla hållbara lösningar inom förnybar energi. 

Om Telecon

Telecontracting Scandinavia AB i Motala är en av Sveriges främsta aktörer inom vindmätning för vindkraftbranschen. Telecon har uppfört kompletta vindmätningsmaster och anläggningar både i Sverige och i Europa. Företaget tillhandahåller ett av marknadens främsta sortiment av vindmätningsutrustning enligt IEC-normen.

Telecon har under många år varit involverat i infrastrukturprojekt inom telekommunikation för flera av Sveriges största operatörer, med uppdrag inom projektering, byggnation, arbete i det driftsatta nätet samt med Site Aquisition. Telecon’s arbete med projektering och rollout-processen för Sveriges stora telenät har givit god kunskap om projektering och site-etablering. Den kunskapen har tagits med in i nya projekt för vindmätning och etablering av vindkraftparker.

Vårt nätverk

WKN-gruppens strävan är att vara en stark och komplett partner på marknaden för förnybar energi, nu och i framtiden. Därför utökas WKN-gruppens kompetenser kontinuerligt med fokus på elhandelsfrågor, vindresursplanering, byggnation, drift & underhåll men också inom repowering, dvs. förnyelse av befintliga vindparker.

PNE Group är verksamma på den internationella marknaden och en av de mest erfarna projektutvecklarna för såväl land- som havsbaserad vindkraft. PNE Group utgörs av PNE och WKN tillsammans med sina dotterbolag. Verksamheten spänner över alla faser fram till ett lönsamt vindkraftsprojekt; utveckling av nya projektområden, tillståndshantering, finansiering och byggnation av turn-key lösningar, drift & underhåll av vindparker samt repowering.

Husum baserade PAVANA GmbH har den spetskompetens som krävs för kvalificerad planering och utvärdering för att nå fram till ett framgångsrikt vindprojekt. PAVANA´s kompetensområden sträcker sig över vindmätningskampanjer, kvalificerade bedömningar av vindresurser, lägen och områden. Verksamhet som kräver kvalificerad kompetens och specialistkunskap, tillgång till den senaste teknikutvecklingen och sist men inte minst en gedigen erfarenhet att luta sig mot.

BGZ Fondsverwaltung GmbH är sedan 1998 en framgångsrik aktör inom kommersiell förvaltning av vindparker och förnybar energi. Ledstjärnan för våra specialister inom BGZ i Husum är framför allt att agera utifrån ägarens intressen och omhänderta de frågor som kan uppkomma under hela drifttiden för en energianläggning.

Energy Consult erbjuder såväl teknisk som finansiell förvaltning av vindkraftverk och parker. Med kompetens för tekniska inspektioner av såväl enskilda vindkraftverk som parker, samt god erfarenhet av finansiell förvaltning inom förnybar energi kan Energy Consult erbjuda ett tryggt lönsamt ägande.

Vår vision

WKN Group är en internationell aktör som aktivt arbetar med omställning till förnybar energi. Vår vision är 100% förnybar energi och vi strävar efter en driftsäker energiproduktion i samklang med djur, natur och människor. Att vårt arbete är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbart är avgörande för oss var vi än befinner oss i världen.

För att skynda på arbetet med omställning till 100% förnybar energi krävs kraft, mod och uthållighet. Som en del av PNE Group arbetar vi för att stärka oss i rollen som ”förnybar energiproducent”. Förutom vindenergi arbetar vi med lösningar för solenergi, el-lagringslösningar, ”power-to-gas” teknik med fokus på vätgasteknik - hållbar energi för framtiden.

WKN gruppens strävan är att växa på sin hemmamarknad men samtidigt finna nya attraktiva marknader. Vi skapar framtiden – tillsammans. Det är den bästa vägen fram för att uppnå målet om 100% förnybar energiförsörjning.

Styrelseledamöter WKN Group
WKN Geschäftsführer Gabriel Meurer
Gabriel J. Meurer
CFO WKN Group
+49 4841 8944-100
WKN Geschäftsführer Roland Stanze
Roland Stanze
COO WKN Group
+49 4841 8944-100
till början