Företagsuppgifter

Viktig information om VKS

Företagsinformation / Legala uppgifter


VKS Vindkraft Sverige AB
Strandvägen 169
591 46  Motala
Sweden
Phone: + 46 141- 44 11 00
Fax + 46 141 - 21 76 76

Org.-nr.: 556807-1889
VAT nr:  SE556807188901
Säte: Motala
Styrelse:
Roland Stanze
Lars Eric Laurin
Stefan Ebeling

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Bankgiro nr.: 631-4819

www.vksvind.se
info(at)vksvind.se

 

till början