WKN Vertrieb & Finanzierung

Försäljning och Projektfinansiering

Ett sunt finansieringskoncept är basen för ett framgångsrikt projekt

Försäljning och Projektfinansiering

 

En förutsättning för att kunna realisera ett vindkraftsprojekt är naturligtvis finansieringen. Vi utför noggranna utvärderingar och optimeringar av varje projekt och genomlyser byggnations- och driftkostnader in i minsta detalj. Att framarbeta en modell för projektfinansiering förutsätter integritet och pålitlighet, viktiga hörnstenar när man bygger ett konkurrenskraftigt och lönsamt vindprojekt som ska leva under många år.     

De projekt vi är involverade i drar nytta av vår långa erfarenhet av kreditmarknader världen över. Under hela projektfasen ansvarar vi för samarbetet med banker och försäkringsbolag för att säkerställa en optimal projektfinansiering. Lönsamhetskalkyler och fortlöpande likviditetsplanering för vart och ett projekt är i goda händer hos oss under alla stadier.

När ett projekt är klart för försäljning ombesörjer vi arbetet med att finna en lämplig investerare  inför vilken vi sedan presenterar det aktuella projektet. Här är vår mångåriga erfarenhet till stor nytta, inte minst vårt omfattande kontaktnät upparbetat under många år i branschen. Försäljningsprocessen blir i våra händer professionellt förberedd och ett väl förberett och genomarbetat projekt kan presenteras på marknaden.  

Under de senaste årtiondena har vi sålt över 115 projekt över stora delar av världen och kan blicka tillbaka på samverkan med några av de mest erfarna internationella investerarna på marknaden. Beroende på kundens önskemål har vi möjlighet att överlämna en nyckelfärdig vindpark efter att den tagits i drift. Vi kan även omhänderta och kontrollera byggfasen och sedan driftfasen, det händer även att vi säljer projekträttigheter till någon av våra kontakter i vårt nätverk.   

Kontaktpersoner
WKN Ansprechpartner Vertrieb - Dr. Christian von Gerlach
Dr. Christian von Gerlach
Senior Vice President Sales & Project Finance
WKN Ansprechpartnerin Vertrieb - Corinna Pauschardt
Corinna Pauschardt
Vice President Sales & Project Finance
till början