WKN Repowering Windpark

Repowering

Ny energi från gamla vindkraftverk

Repowering

 

Nedmontage, nykonstruktion eller fortsatt drift? Många vindkraftsägare ställs inför frågan.

En möjlighet som vi med all säkerhet kommer att se mer av i framtiden är repowering eller förnyelse, där gamla turbiner byts ut mot nya, mer moderna och mer kraftfulla turbiner. Tack vare teknikutvecklingen så producerar moderna vindturbiner betydligt mer energi och det gör att gamla turbiner kan bytas ut mot ett mindre antal moderna maskiner men ändå bibehålla eller till och med producera mer energi än tidigare.   

Vid ett repowering-projekt finns många aspekter att beakta. En ny tillståndsprocess behöver påbörjas, frågor från tidigare tillståndsprocesser väcks till liv. Planering och beräkningar kring hur demontaget och installation av nya turbiner ska genomföras kräver ett gott kunskapsläge om förutsättningarna för platsen och möjligheterna att nå fram till ett lyckat repowering-projekt.

Ytterligare frågor som dyker upp är; när är bästa tiden för förnyelse? Är det ändå inte bättre att driva de gamla turbinerna vidare? Vad händer med de gamla turbinerna? Hur ser miljöpåverkan ut? Hur ställer sig myndigheter och kringboende? Vad är lämpligt för platsen?

WKN gruppen har mer än 30 års erfarenhet av projektplanering, både nybyggnation och repowering.  Förutom egen kompetens har vi ett väl utvecklat nätverk för de flesta frågor och ledsagar gärna våra kunder genom ett lyckosamt förnyat projekt på väg in i framtiden.   

Kontaktperson
Marco Lange
Marco Lange
Managing Director BGZ
+49 4841 8944-830
till början