WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxåskogen

WKN introduktion på den svenska marknaden

  • Kapacitet: 25.2 MW
  • Antal turbiner: 7
  • Driftstart: Februari 2019
     

Vindpark Laxåskogen är belägen inom Laxå kommun, Örebro län, ett område ägt av Sveaskog som nyttjas för skogsbruk. Projektutvecklingen har genomförts av VKS Vindkraft Sverige AB och parken består av 7 turbiner från tillverkaren Siemens, varje turbin har en effekt om 3,6 MW.

VKS har på uppdrag av parkens ägare också ansvarat för byggnationen av vindparken.  Vindkraftverken i Laxåskogen togs i drift under början av 2019. WKN-gruppen har också fått förtroendet att sköta den tekniska förvaltningen av vindparken. Vindpark Laxåskogen ägs av Wirtgen Invest Energy GmbH.

Laxåskogen är det första projektet WKN/VKS färdigställt i Sverige. 

tillbaka

Karta vindkraftpark Laxåskogen
till början