WKN Windpark Malarberget in Schweden

Målarberget

Den andra framgångsrika försäljningen i Sverige

  • Kapacitet under byggnation: 113 MW
  • Antal turbiner: 27
  • Planerad driftstart: 2020 - 2021

 

Vindpark Målarberget är belägen i Avesta och Norbergs kommuner i Dalarna och Västmanlands län. Parken är under uppförande och kommer att utgöras av 27 Vestas turbiner var och en med en effekt om 4,2 MW. 

Byggnationen av vindparken påbörjades under 2019 och driftstart och färdigställande av de 27 vindkraftverken i Målarberget är beräknad till 2020-2021. Projektutveckling har utförts av VKS Vindkraft Sverige AB som även ansvarar för byggnationen av vindparken. Ägarna till vindparken har även uppdragit åt WKN-gruppen att ansvara för teknisk och finansiell förvaltning under vindparkens drifttid.   

Det är WKN-gruppen som ansvarat för försäljningen av vindparken och ägare är Enlight Renewable Energy, ett internationellt bolag med inriktning inom förnybar energi.

tillbaka

country flag il

We are very happy about our first project in Sweden. This investment is part of Enlight's strategy to expand its activities into subsidy-free electricity markets. We are pleased to have found the WKN team to be a dedicated and professional project developer which shares our common vision and values as regards the global energy revolution.

Gilad Yavetz, CEO, Enlight Renewable Energy LTD

till början