vindkraftspark Malarberget

Målarberget

VKS andra vindpark i Sverige är nu driftsatt

  • Kapacitet: 113 MW
  • Antal turbiner: 27
  • Driftstart: 2021
     

Vindpark Målarberget är belägen i Avesta och Norbergs kommuner i Dalarna och Västmanlands län. Vindparken är förlagd till ett skogsområde som ägs av Sveaskog och ett antal mindre skogsägare. Byggnation av parken påbörjades 2019 och parken är nu i drift sedan sommaren 2021. Parken utgörs av 27 Vestas turbiner var och en med en effekt om 4,2 MW, varje turbin har en totalhöjd om 200 meter med rotorn i sitt högsta läge. 

Projektutveckling har utförts av VKS Vindkraft Sverige AB som även ansvarat för byggnationen av vindparken. Ägare till parken är Enlight Renewable Energy, ett internationellt bolag med inriktning inom förnybar energi.

Enlight Renewable Energy har även uppdragit åt WKN-gruppen att ansvara för teknisk och finansiell förvaltning under vindparkens drifttid.   

tillbaka

country flag il
anfuehrungszeichen_rund

We are very happy about our first project in Sweden. This investment is part of Enlight's strategy to expand its activities into subsidy-free electricity markets. We are pleased to have found the WKN team to be a dedicated and professional project developer which shares our common vision and values as regards the global energy revolution.

Gilad Yavetz, CEO, Enlight Renewable Energy LTD

Karta vindkraftpark Målarberget
till början