WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxaskogen

WKN's intåg på den svenska marknaden

WKN Windpark Malarberget in Schweden

Målarberget

Ytterligare ett framgångsrikt vindprojekt i Sverige

Hultema

Nästa svenska projekt finns i Motala kommun

VKS Projekt

WKN Windpark Laxaskogen in Schweden

Laxaskogen

Laxåskogen är det första projektet WKN/VKS färdigställt i Sverige. Vindpark Laxåskogen är belägen inom Laxå kommun, Örebro län, ett område ägt av Sveaskog som nyttjas för skogsbruk.

WKN Windpark Malarberget in Schweden

Målarberget

Vindpark Målarberget är belägen i Avesta och Norbergs kommuner i Dalarna och Västmanlands län. Parken är under uppförande och kommer att utgöras av 27 Vestas turbiner var och en med en effekt om 4,2 MW.

Hultema

Vindpark Hultema är belägen i norra delen av Motala kommun i Östergötlands län. VKS/WKN kommer att ansvara och driva uppförandet av vindparken och byggstart planeras att ske under 2020.

till början